Pla estratègic TecnoCampus 2027

L’any 2022 finalitza el cicle estratègic iniciat el 2017 havent assolit la major part dels objectius plantejats i encarant la necessitat d’abordar nous reptes. Aquests reptes es relacionen amb el reconeixement de la singularitat del projecte TecnoCampus i la seva aportació a la societat, més enllà del seu àmbit de localització territorial.

El TecnoCampus és una organització amb una àmplia trajectòria reconeguda en el territori i amb una vocació clara: ajudar al desenvolupament econòmic i social a través de l’aprenentatge i la transferència de coneixement.

Una organització d’aprenentatge orientada a l’emprenedoria i la innovació.

Amb una comunitat professional àgil, amb una gran capacitat de flexibilitat per a aportar les millors solucions a tot el seu entorn.

És el centre adscrit més gran d’una Universitat del país.

Gairebé 4.000 estudiants de grau i postgrau en quatre àmbits de coneixement: tecnologia, salut, empresa i indústries culturals.

I sobretot, és un entorn diferencial que acull un gran nombre d’empreses i entorns de creixement empresarial, un model únic a tot Catalunya.

Amb una orientació clara de crear valor a través de l’aprenentatge, l’emprenedoria i la innovació al teixit socioeconòmic del territori i del país.

DEFINICIÓ ESTRATÈGICA D’AQUEST PLA

L’estratègia és decidir què fa una organització i què no fa. I què farà i què no farà en el futur d’acord amb una visió compartida. Quina és la seva singularitat. Quin és el seu horitzó de futur. L’estratègia ens ajuda a orientar el present cap al futur. Per això, ens agrada desplegar l’estratègia pensant en com podem fer créixer el que ja tenim i orientar-ho cap on volem anar, en com ens hem d’adaptar en un món que canvia i com les persones creixen. L’estratègia són les persones.

Aquest pla estratègic no busca reflectir tota l’activitat del TecnoCampus. Busca aportar focus estratègic i definir unes línies que influeixin transversalment al parc tecnològic i universitari TecnoCampus. Aquest pla posa especial èmfasi en aquells elements de novetat respecte dels plans anteriors o aquells vectors que modifiquen les inèrcies de l’activitat actual. Per tant, es busca més que el pla serveixi d’inspiració per a tot el TecnoCampus que no pas fer inventari de l’activitat global.

MISSIÓ

Crear valor al voltant de l’aprenentatge, la recerca, l’emprenedoria i la innovació en el
territori de Mataró i el Maresme, amb projecció a tot Catalunya.

VISIÓ

Ser un parc tecnològic i universitari de referència a Catalunya per la singularitat amb
què desenvolupa la interacció entre docència, recerca i innovació amb el seu entorn empresarial. Ser líder en el desplegament d’ecosistemes personals d’aprenentatge per a professionals, per a empreses i organitzacions a Catalunya, i ser alhora reconegut a nivell europeu com una experiència única en aquest àmbit.

El Pla Estratègic del TecnoCampus té com a objectiu ajudar a consolidar tots els canvis viscuts en els últims anys i potenciar la seva diferenciació respecte les diferents organitzacions del seu entorn a través de tres eixos principals:

Descarrega el Pla Estratègic en PDF

Metodologia i cronologia del Pla

Un pla obert a la participació de tothom

Per la confecció del pla s’ha seguit un procés participatiu de consulta i debat. Pots veure les principals conclusions accedint a aquest enllaç.

Metodologia innovadora

El pla estratègic desenvolupat per la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, amb el suport de la consultora Lead To Change, liderada per Xavier Marcet.

Parc TecnoCampus Mataró-Maresme
Av. Ernest Lluch, 32 | 08302 Mataró

Tel. +34 93 169 65 00
www.TecnoCampus.cat

Segueix tota l'actualitat del TecnoCampus a les xarxes socials