Pla Estratègic 2027

TECNOCAMPUS

CAP A FORA

 

El TecnoCampus és el centre adscrit més gran de la Universitat Pompeu Fabra

Per les seves característiques, el TecnoCampus és un centre adscrit excepcional, per qualitat i grandària. Té la vocació de ser un nexe directe entre l’empresa i els professionals que necessiten adaptar- se a les diferents realitats. Per tant, és estratègic augmentar la relació amb l’ecosistema universitari per continuar creixent sostingudament.

Aquesta excepcionalitat requereix models de relació dins l’ecosistema universitari que reconeguin la singularitat en el marc de la UPF.

RELACIÓ AMB LA UPF

El TecnoCampus és un dels centres adscrits de la UPF. Això requereix alinear esforços i identificar oportunitats per aconseguir trobar els espais de creixement complementaris que ajudin a multiplicar l’impacte en el territori de totes dues institucions. L’esperit de la relació de la UPF amb el TecnoCampus ha de passar de sumar a multiplicar.

OBJECTIUS

  • Creació d’un mapa de sinergies i oportunitats. Dissenyar i implementar reptes anuals compartits en l’àmbit de la relació amb les empreses del territori.
  • Creació d’objectius de qualitat compartits. Dissenyar i implementar objectius de qualitat compartits que permetin crear sinergies d’alt valor afegit i augmentar la confiança entre totes dues institucions.
  • Creació d’una aliança conjunta per a l’aprenentatge en emprenedoria i innovació. Oberta a tots els estudiants del grup UPF.

 GESTIÓ DE L’EXCEPCIONA-
LITAT / RELACIÓ
AMB LA GENERALITAT

Donada l’excepcionalitat i l’alt impacte del TecnoCampus a Catalunya, com a centre
adscrit a la UPF i amb unes característiques singulars amb un model propi de governança amb esperit públic i de la mà de les empreses, es proposa establir mecanismes de relació amb la Generalitat de Catalunya conjuntament amb la UPF i l’Ajuntament de Mataró, basats en dos conceptes:

 

  1. Suport a la creació de valor públic basat en l’aprenentatge, l’emprenedoria i la innovació que desenvolupa el TecnoCampus amb els seus 4.000 alumnes i més de 100 empreses allotjades.
  2. Suport a l’experiència d’Ecosistema Personal d’Aprenentatge.

OBJECTIUS

  • Desenvolupament de projectes singulars bilaterals entre els departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya i el TecnoCampus al voltant de l’aprenentatge, l’emprenedoria i la innovació, per esdevenir cas de referència de campus de ciències aplicades que permeti al TecnoCampus el desenvolupament de la seva missió amb la màxima qualitat, i aconseguir el màxim impacte territorial per desplegar el projecte d’Ecosistema Personal d’Aprenentatge. 

Parc TecnoCampus Mataró-Maresme
Av. Ernest Lluch, 32 | 08302 Mataró

Tel. +34 93 169 65 00
www.TecnoCampus.cat

Segueix tota l'actualitat del TecnoCampus a les xarxes socials