Pla Estratègic 2027

TECNOCAMPUS

CAP A DINS

El TecnoCampus és una comunitat que suma talent.

El talent és la base de la competitivitat, és el fonament d’una comunitat professional que aprecia el compromís, la generositat i la bona voluntat entre tots els seus integrants.

Aquest eix té com a objectiu adaptar i desenvolupar de manera diferencial totes aquelles iniciatives que han estat i són els fonaments de l’organització.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

El TecnoCampus neix com un parc tecnològic que ha estat un motor per ajudar a créixer el teixit empresarial i social de Mataró i el seu entorn.

Per això, un cop consolidada l’oferta de graus i postgraus universitaris, es planteja crear una oferta de Formació Professional (FP) per formar als professionals del futur que ajudin a fer créixer les empreses, que complementi l’oferta de titulacions universitàries i, sobretot, que les integri de manera coherent.

Ha de ser una eina de vinculació més, per entendre millor a les empreses. Integra la visió de formació al llarg de tota la vida, enfortint la iniciativa del centre de formació permanent del TecnoCampus, HUB4T.

OBJECTIUS

 • Desenvolupar i consolidar l’FP: La principal dificultat per al teixit empresarial quan es parla de l’FP dual no és tant econòmica sinó el desconeixement de com posar-la en marxa. L’FP del TecnoCampus ha d’estar molt vinculada al teixit empresarial. El TecnoCampus pot crear mecanismes que ajudin les empreses i els estudiants a connectar-se d’una forma senzilla, àgil i amb una alta
  orientació a codissenyar contínuament les noves maneres de treballar a través de
  l’aprenentatge. Ha d’integrar-se en itineraris coherents amb els graus universitaris que imparteix, aprofitant les fortaleses assolides en els darrers anys.
 • Continuïtat de l’FP als graus. Crear una alta vinculació dels estudiants que realitzin estudis d’FP al TecnoCampus perquè continuïn el seu aprenentatge vinculat al centre universitari a través dels graus. Aquest punt és determinant que sigui desenvolupat de manera col·laborativa amb la resta d’agents
  del context educatiu de l’FP.

CAMPUS ÚNIC

El TecnoCampus ha crescut a partir de la creació de les seves escoles, i del desplegament d’espais empresarials i d’incubació diferencials. Són escoles amb cultures corporatives diferents. Un dels objectius estratègics que haurà d’afrontar en els pròxims anys el TecnoCampus serà la fusió d’aquestes escoles i que, a més, els quatre departaments resultants construeixin una cultura compartida i singular basada en les fortaleses de cadascun d’ells.

OBJECTIUS

 • Desenvolupar la cultura única del TecnoCampus. Una cultura pròpia de la comunitat TecnoCampus, que potenciï la relació amb l’ecosistema empresarial, l’universitari i l’institucional, on les interaccions de transferència i innovació siguin permanents i estructurals.

INNOVACIÓ EN EL MODEL DOCENT

El TecnoCampus, per dimensió i recursos, és molt difícil que competeixi amb les grans universitats. En canvi, ha de ser molt més àgil per a ser altament innovador en el desenvolupament de metodologies en el model docent, on la innovació i l’emprenedoria han de ser parts fonamentals de l’itinerari dels estudiants. I més tenint especialment en compte el context de les tecnologies de dades, que tindran un impacte molt transversal en totes les àrees de coneixement.

OBJECTIUS

 • Dissenyar nous models de transmetre el coneixement i de com aquest coneixement s’adapta al context.
 • Augmentar la transversalitat en el parc. Un model docent que inclogui matèries de les diferents verticals de coneixement del TecnoCampus, i que fomenti la relació i el treball col·laboratiu entre tots els actors del parc tecnològic i universitari.
 • Un model d’intraemprenedoria per a docents i PAS. Creació d’espais d’interrelació per al foment iniciatives emprenedores que es tradueixin en solucions concretes.

4  GOVERNANÇA

Combinar la màxima transparència en la gestió del TecnoCampus amb l’agilitat per poder oferir resultats significatius. Desplegar de manera efectiva els òrgans destinats a la participació dins la comunitat, com ara el Senat i els consells d’empresa en cada grau i en les càtedres. Delegar en la Comissió Permanent del TecnoCampus tots aquelles funcions que la normativa permet.

OBJECTIUS

 • Guanyar en agilitat de gestió a nivell operatiu, plantejant que el Patronat defineixi l’estratègia del TecnoCampus, aprovi els seus comptes i el seu pressupost i nomeni el seu director general. Les decisions de caràcter acadèmic correspondran a l’òrgan de govern del Centre Universitari TecnoCampus, i la gestió en el nivell tàctic, al Comitè de Direcció de la institució.

GRAUS I POSTGRAUS ÀGILS

Les universitats, en la majoria de les ocasions, són organitzacions amb molta dificultat per a anar a la velocitat que la societat necessita. El TecnoCampus neix amb la vocació de donar resposta a una necessitat clara: preparar professionals que puguin fer créixer el territori, amb plans d’estudis àgils i flexibles, que permetin adaptar- se ràpidament i generar nou valor amb impacte social i econòmic.

OBJECTIUS

 • Dissenyar eines que permetin identificar l’impacte actual i futur dels diferents graus i postgraus per poder avançar-se a les necessitats del territori amb major agilitat que les universitats del país, a través d’una alta vinculació amb el teixit socioeconòmic.
 • Crear mecanismes que permetin adaptar els graus i postgraus amb la major velocitat possible. 

6  INNOVACIÓ I RECERCA APLICADA

El TecnoCampus és una organització que dona sentit a la recerca mitjançant la transferència i la innovació al context socioeconòmic en el qual es desenvolupa. Una organització que promou i impulsa un ecosistema emprenedor innovador i que, a través d’ eines àgils com les càtedres, busca augmentar la proximitat, l’impacte i la transferència de coneixement en el seu territori d’influència.

OBJECTIUS

 • Recerca aplicada i innovació orientada a la transferència en el territori.
 • Identificar eines per a detectar les necessitats del teixit socioeconòmic per transformar los en reptes de recerca i innovació.
 • Incentivar als investigadors per a facilitar la valorització de la recerca en forma d’spin off o solucions en el teixit empresarial del territori.
 • Impulsar la millora de la competitivitat del teixit empresarial del territori a través
  de la innovació. 

PARC / DISTRICTE EMPRESARIAL

El TecnoCampus neix amb un fort component de diferenciació i singularitat en englobar en una mateixa ubicació la Universitat i les empreses. Això ha estat possible gràcies a una forta inversió en espais de valor per a totes les activitats. A més, el desenvolupament d’una estructura de suport i d’incubació diversa ha permès incentivar la creació i creixement d’empreses al propi parc i al territori, acompanyat d’instruments de promoció com els premis Creatic.

Les activitats de relació amb empreses s’han estès en el darrer període al concepte districte, anant més enllà de la pròpia frontera física i aconseguint aportar valor a multitud d’empreses de la ciutat i del Maresme.

OBJECTIUS

 • Potenciar l’estructura de serveis per l’acompanyament i el creixement empresarial. Per mitjà de nous instruments i captació de recursos i una estructura professional robusta i del més alt nivell.
 • Augmentar els vincles entre empresa i acadèmia.
 • Consolidar i ampliar el Districte TecnoCampus, fins i tot més enllà del seu context al sector Rengle de Mataró.
 • Prospectar noves oportunitats d’espais per l’activitat empresarial, amb col·laboració publico-privada.
 • Ser referent en l’organització d’esdeveniments de negocis de format mitjà al nord de Barcelona.

Parc TecnoCampus Mataró-Maresme
Av. Ernest Lluch, 32 | 08302 Mataró

Tel. +34 93 169 65 00
www.TecnoCampus.cat

Segueix tota l'actualitat del TecnoCampus a les xarxes socials