Pla Estratègic 2027

TECNOCAMPUS

SINGULAR

Les claus per al creixement del TecnoCampus

Totes les organitzacions volen créixer: si no creixen, decreixen. Però la forma en la qual les organitzacions creixen és diferencial. Els pròxims anys de creixement del TecnoCampus seran clau per al seu posicionament. No es pot créixer en tot, per això s’exposen les claus sobre les quals fer-ho.

ECOSISTEMA PERSONAL D’
APRENENTATGE

El sector educatiu es troba en un moment clau, la piràmide demogràfica està invertida i l’accés al coneixement és més lliure que mai. Tot i això, les organitzacions educatives tenen i continuaran tenint un factor diferencial clau: proporcionen l’experiència de formar part i compartir coneixement en un ecosistema d’aprenentatge.

El TecnoCampus té l’oportunitat, els propers anys, d’explotar al màxim aquesta experiència a través de la creació d’ecosistemes personals d’aprenentatge per a cadascun dels seus estudiants. La personalització serà clau. Ecosistemes d’aprenentatge que vinculin els estudiants al llarg de tota la seva vida. L’objectiu és convertir-se en el soci principal per a la maduresa personal i professional dels estudiants.

OBJECTIUS

 • Persones que, a títol individual o com empresa, puguin accedir a tot el contingut que es desenvolupi al TecnoCampus per crear itineraris acadèmics personalitzats. El format d’accés a aquest ecosistema personal d’aprenentatge serà per model de subscripció. L’ecosistema personal d’aprenentatge farà accessible tota l’oferta acadèmica del TecnoCampus, que serà compatible amb una oferta específica orientada a l’actualització professional àgil de gran qualitat.
 • Crear les eines per dissenyar ecosistemes personals d’aprenentatge. Dissenyar i implementar eines que permetin al TecnoCampus vincular-se als estudiants i personalitzar la seva experiència i el seu aprenentatge durant tota la seva vida. Eines que permetin crear relacions més enllà d’assistir a una aula per a adquirir un tipus de coneixement.

ALIANÇA AMB UN COLLEGE O UN PARC DE REFERÈNCIA INTERNACIONAL

El coneixement és global, l’aprenentatge és local. La singularitat del TecnoCampus té com a palanca significativa el pertànyer a un ecosistema internacional en el qual l’aportació de valor sigui rellevant. A causa de l’especialitat i la dimensió del TecnoCampus, els esforços de col·laboració hauran de ser molt mesurats. Crear una aliança amb un college dels Estats Units permetria molta més flexibilitat en el que fa referència a acords acadèmics com a institució europea. Busquem aliances d’alt impacte i que, al seu torn, siguin àgils i altament valorades per la comunitat. Alhora
han de permetre ser plataforma per accedir a ecosistemes d’aprenentatge d’alt valor, que d’altra manera podrien ser inviables per a estudiants locals.

OBJECTIUS

 • Crear una aliança que tingui un alt grau d’experiència amb un college o un parc de referència. Es proposa que per als estudiants sigui igual de rellevant l’experiència que el coneixement adquirit. Noves maneres d’aprendre, noves oportunitats per a abordar el futur professional, noves maneres d’adaptar-se.

RELACIÓ EMPRESA-TECNOCAMPUS

El TecnoCampus té com vector singular haver configurat i donat suport, des de la seva creació, a un ecosistema diferencial d’innovació i emprenedoria al territori. En els pròxims anys necessita fer un pas més enllà i potenciar el canal bidireccional que ha creat, és a dir, augmentar la connexió entre els estudiants del TecnoCampus i la seva vinculació amb les empreses del seu ecosistema, així com fer créixer la comunitat d’empreses gràcies al talent que genera la pròpia institució. Així mateix, cal obrir-se a noves relacions i instruments de vinculació sostinguda amb
les empreses.

OBJECTIUS

 • Crear un itinerari de l’estudiant vinculat a l’Ecosistema Personal d’Aprenentatge que faci possible que es relacioni amb empreses des de que accedeix al TecnoCampus. L’èxit d’iniciatives d’emprenedoria en organitzacions
  educatives passa per tenir un context completament real des del primer moment. En alguns casos, aquestes iniciatives tenen falta de coneixements d’alguna especialització. El TecnoCampus podria singularitzarse encara més si aplica aquesta lògica vertical combinada amb una lògica de context
  real des de l’inici.
 • Posicionar el TecnoCampus com a centre d’alt rendiment per ajudar a créixer les empreses del territori. Un espai on s’ajudi a abordar els principals reptes que té una empresa en créixer, com ara augmentar el valor afegit, el posicionament en mercats i la rendibilitat, el management, el talent i la innovació. Les empreses no creixen per si soles i molt menys una start-up.

MATARÓ

El TecnoCampus és una iniciativa de l’Ajuntament de Mataró, que ha estat l’impulsor i qui ha finançat el projecte. En aquest sentit, és normal que l’activitat del TecnoCampus estigui molt vinculada i busqui tenir un alt impacte en la ciutat de Mataró i a la comarca del Maresme en el seu conjunt. Aquest fet es complementa amb el fet que, fruit de la pròpia activitat i qualitat del TecnoCampus, té una alta projecció més enllà del Maresme, fet positiu per a la ciutat i per a la comarca. Aquest pla busca preservar aquest equilibri. No oblidar en cap moment d’on prové l’impuls i l’alè del TecnoCampus i fer-ho compatible amb una alta projecció més enllà de l’entorn més immediat.

OBJECTIUS

 • Crear indicadors que avaluïn l’impacte de les solucions aportades pel TecnoCampus en els objectius estratègics de l’Ajuntament de Mataró.
 • Millorar el posicionament del TecnoCampus en d’altres espais i barris de la ciutat i de la comarca.
 • Potenciar el paper actual de generació d’oportunitats per a la ciutat i els seus habitants, a través de projectes i iniciatives tractores.
 • Mantenir un perfil d’actuacions alineat amb les millors pràctiques en matèria de sostenibilitat i amb l’agenda Mataró 2030. 

Parc TecnoCampus Mataró-Maresme
Av. Ernest Lluch, 32 | 08302 Mataró

Tel. +34 93 169 65 00
www.TecnoCampus.cat

Segueix tota l'actualitat del TecnoCampus a les xarxes socials